Äldrenämnden

Vi har i kväll bett för äldrenämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Valnämnden

Vi har i kväll bett för valnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Social- och omsorgsnämnden

Vi har i kväll bett för social- och omsorgsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Social- och omsorgsnämnden

Det här har vi fått från Social- och omsorgsnämnden:

Hej Daniel, 
med tanke på de dåd som har drabbat Linköping så vore det nog en fin idé att be för alla de oskyldiga människor som nu drabbas och får sin trygghetskänsla minskad. 
Vänliga hälsningar,

Annika Krutzén

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi har i kväll bett för Samhällsbyggnadsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kultur- och fritidsnämnden

Vi har i kväll bett för Kultur- och fritidsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Krisledningsnämnden

Vi har i kväll bett för Krisledningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bygg- och miljönämnden

Vi har i kväll bett för Bygg- och miljönämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bildningsnämnden

Vi har i kväll bett för Bildningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barn- och Ungdomsnämnden

Vi har i kväll bett för Barn- och ungdomsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment