Nytt böneschema

Vi i husförsamlingen börjar om nu, då vi tagit en så lång paus på grund av coronapandemin.

1. Arbetsmarknadsnämnden
2. Barn- och ungdomsnämnden
3. Bildningsnämnden
4. Bygg- och miljönämnden
5. Krisledningsnämnden
6. Kultur- och fritidsnämnden
7. Samhällsbyggnadsnämnden
8. Social- och omsorgsnämnden
9. Valnämnden
10. Äldrenämnden
11. Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized

Krisledningsnämnden

Vi har i går bett för Krisledningsnämnden; de som har ansvaret för att ta hand om krisen som skett i och med Coronapandemin.

Posted in Uncategorized

Bildningsnämnden

Vi har i går bett för Bildningsnämnden. Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, särskilda utbildningformer, uppdragsutbildningar, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år samt att administrera kommunens feriearbeten för ungdomar.

Posted in Uncategorized

Barn- och ungdomsnämnden

Vi har i onsdags bett för Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet. Nämndens ansvar gäller både kommunal och fristående verksamhet.

Posted in Uncategorized

Arbetsmarknadsnämnden

Vi har i onsdags bett för Arbetsmarknadsnämnden. Nämndens ansvarsområde är att skapa förutsättningar för att få människor i arbete.

Posted in Uncategorized

Böneschema 2020

Det tog min husförsamling ett år att be för alla nämnder, men nu är vi igenom, så vi kör igen.

1. Arbetsmarknadsnämnden
2. Barn- och ungdomsnämnden
3. Bildningsnämnden
4. Bygg- och miljönämnden
5. Krisledningsnämnden
6. Kultur- och fritidsnämnden
7. Samhällsbyggnadsnämnden
8. Social- och omsorgsnämnden
9. Valnämnden
10. Äldrenämnden
11. Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized

Social- och omsorgsnämnden

Hej Daniel,

Tack för ditt mail och er omtanke. Jag har inget särkilt men det vore ju fint om man ägnade alla människor som vi i nämnden har möjlighet att hjälpa, en tanke.

Med vänlig hälsning
Annika Krutzén

Posted in Uncategorized

Kultur- och fritidsnämnden

Hej Daniel,

Det finns inte någon speciell fråga som jag vill nämna, utan vi hoppas att vi kan fortsätta och göra Linköping till en bättre stad vad gäller Kultur, idrott och fritid.
Att våra kommuninvånare får tillgång till anläggningar för motion och idrott, att de kan delta i stimulerande kulturevenemang. Allt detta för att må bra, trivas och uppnå både fysisk och psykisk hälsa.

Mvh
Gustaf Appelberg

Posted in Uncategorized

Böneschema för våren 2019

Jag inser att alla som vill be för det här, inte behöver följa just det schema som min bönegrupp följer, så jag skriver inte ut några datum. Jag kommer att uppdatera när någon nämnd anger ett böneämne.

 

Träff 1: Arbetsmarknadsnämnden
Träff 2: Barn- och ungdomsnämnden
Träff 3: Bildningsnämnden
Träff 4: Bygg- och miljönämnden
Träff 5: Krisledningsnämnden
Träff 6: Kultur- och fritidsnämnden
Träff 7: Samhällsbyggnadsnämnden
Träff 8: Social- och omsorgsnämnden
Träff 9: Valnämnden
Träff 10: Äldrenämnden
Träff 11: Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized

27/11-3/12 Äldrenämnden

Den här veckan ber vi för äldrenämnden.

Posted in Uncategorized