Bloggen ändrar inriktning

Bloggen och böneprojektet ändrar tills vidare inriktning. I stället för att be för kommunfullmäktigeledamöterna, ber vi för kommunala nämnder och bolag.

Varför? Av flera skäl. När jag kom på den här idén var jag 19 år och visste inte hur mycket som avgörs i nämnderna. Hade jag vetat det, hade jag kanske fokuserat på nämnderna direkt. Ett annat skäl är att böneåret börjar sent pga valet och ska vara slut innan sommaren, då bönegruppen inte möts sommartid. Det är inte tillräckligt många veckor kvar för att kunna be för var och en. Därför ber vi för nämnder, som är färre. Här är böneschemat för 2016/2017:

v. 37 12-18/9 Barn- och Ungdomsnämnden
v. 38 19/9-25/9 Bildningsnämnden
v. 39-40 26/9-9/10 Bygg- och miljönämnden
v. 41 10-16/10 Kultur- och Fritidsnämnden
v. 42 17-23/10 Omsorgsnämnden
v. 43 24-30/10 Samhällsbyggnadsnämnden
v. 44-45 31/10-13/11 Socialnämnden
v. 46 14-20/11 Utförarstyrelsen
v. 47 21-27/11 Valnämnden
v. 48-49 28/11-11/12 Äldrenämnden
v. 50 12-18/12 Överförmyndarnämnden
v. 51-3 19/12-22/1 Stadshus AB

Preliminärt, vilken nämnd/bolag man ber för vilken vecka, avgörs senare.

v. 4-7 23/1-19/2 Tekniska Verken, Stångåstaden, Lejonfastigheter
v. 8-12 20/2-26/3 Visit Linköping, NuLink, St Kors
v. 13-18 27/3-7/5 Airport, ResMex, Linköpingsexpo, Mjärdevi

About bonforlinkoping

Vi i Bön för Linköping har gjort ett schema där man varje vecka ber för tre kommunfullmäktigeledamöter, och vi kontaktar ledamöterna för att fråga om det är något speciellt de vill att vi ber för. Böneschemat och ledamöternas önskemål om förbön publiceras här. Det finns ingen kommentarsfunktion till den här hemsidan, då tanken är att sidan ska handla om bön, och inte om att diskutera politiska frågor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.