Monthly Archives: November 2014

1-7/12 Utförarstyrelsen

Den 1-7/12 ber vi för Utförarstyrelsen som ansvarar för Leanlink. Inom Leanlink finns från och med 1 januari 2013 fem affärsområden: Äldreomsorg, LSS Funktionsstöd, Råd & Stöd, Kost & Restaurang samt LKDATA. Till Leanlink hör också två resultatenheter: Kulturskolan och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

24-30/11 Socialnämnden

Den 24-30/11 ber vi för Socialnämnden, som har ansvar för bland annat sådant som ligger under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om stöd och service till … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10-16/11 Samhällsbyggnadsnämnden

Den 10-16/11 ber vi för Samhällsbyggnadsnämnden, som har ansvar för bland annat detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3-9/11 Omsorgsnämnden

Den 3-9/11 ber vi för Omsorgsnämnden, som har ansvar för omsorg åt funktionshindrade, funktionsnedsatta och utvecklingsstörda, och för hemtjänst för äldre.

Posted in Uncategorized | Leave a comment