Monthly Archives: January 2015

26/1-1/2 Stadshus AB

Den 26/1-1/2 ber vi för Stadshus AB som samordnar de övriga bolagens verksamheter. Vi har fått in följande förbönsämne: Förbön för “offren för det meningslösa och fruktansvärda våldet och för tolerans, öppenhet och respekt för det okränkbara människovärdet”. Mitt förslag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

19-25/1 Överförmyndarnämnden

Den 19-25/1 ber vi för Överförmyndarnämnden som kontrollerar förmyndare, förvaltare och goda män.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

12-18/1 äldrenämnden

Den 12-18/1 ber vi för Äldrenämnden som ansvarar för exempelvis vårdbostäder och hemtjänst.

Posted in Uncategorized | Leave a comment