26/1-1/2 Stadshus AB

Den 26/1-1/2 ber vi för Stadshus AB som samordnar de övriga bolagens verksamheter.

Vi har fått in följande förbönsämne:

Förbön för “offren för det meningslösa och fruktansvärda våldet och för tolerans, öppenhet och respekt för det okränkbara människovärdet”. Mitt förslag till förbön bör inte vara för Stadshus AB utan mer generellt.

/Paul Lindvall

About bonforlinkoping

Vi i Bön för Linköping har gjort ett schema där man varje vecka ber för tre kommunfullmäktigeledamöter, och vi kontaktar ledamöterna för att fråga om det är något speciellt de vill att vi ber för. Böneschemat och ledamöternas önskemål om förbön publiceras här. Det finns ingen kommentarsfunktion till den här hemsidan, då tanken är att sidan ska handla om bön, och inte om att diskutera politiska frågor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.