Monthly Archives: March 2015

30/3-5/4 LinköpingsExpo

Den 30/3-5/4 ber vi för LinköpingsExpo som ansvarar för Byggprojektet Linköpingsbo 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

23-29/3 ResMex

Den 23-29/3 ber vi för ResMex som ansvarar för Linköpings resecentrum.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

16-22/3 FlygMex

Den 16-22/3 ber vi för FlygMex som ansvarar för Flygplatsen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NuLink 9-15/3

Den 9-15/3 ber vi för NuLink som ansvarar för Näringslivsutveckling.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arenabolaget 2-8/3

Den 2-8/3 ber vi för Arenabolaget som ansvarar för att det byggs arenor som SAAB Arena och Konsert och Kongress.

Posted in Uncategorized | Leave a comment