Monthly Archives: September 2016

26/9-9/10 Bygg- och miljönämnden.

Den 26/9-9/10 kommer vi att be för Bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden har ansvar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Linköpings kommun.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

19/9-25/9 Bildningsnämnden

19/9-25/9 kommer vi att be för Bildningsnämnden. Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning, utbildningsinsatser för invandrare och flyktingar samt arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har också ansvar för konsumentvägledning och budgetrådgivning vid skuldsanering.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

12-18/9 Barn- och ungdomsnämnden

Den 12-18/9 ber vi för Barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, fritidsverksamhet och vårdnadsbidrag.

Posted in Uncategorized | Leave a comment