Monthly Archives: October 2016

31/10-13/11 Socialnämnden

Den 31/10-13/11 kommer vi att be för Socialnämnden. Socialnämnden är en myndighetsnämnd. Socialförvaltningen är nämndens tjänstemannaorganisation. Socialnämnden/socialförvaltningen beslutar om enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt tillstånd av olika slag till exempel för alkoholrättigheter på restaurang. I myndighetsutövningen ingår också att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

24-30/10 Samhällsbyggnadsnämnden

Den 24-30/10 kommer vi att be för Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

17-23/10 Omsorgsnämnden

Den 17-23/10 kommer vi att be för Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser och LASS-assistans). Till nämndens … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10-16/10 Kultur- och Fritidsnämnden

Den 10-16/10 kommer vi att be för Kultur- och Fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i Linköpings kommun. Det är bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, sjöbad, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturevenemang, kulturmiljövård, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment