Monthly Archives: November 2016

28/11-11/12 Äldrenämnden

Den 28/11-11/12 kommer vi att be för äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar för särskilda boendeformer för äldre (till exempel vårdbostad och servicelägenhet), hemtjänst för personer över 65 år, rehabiliteringsinsatser, anhörigstöd, föreningsbidrag till pensionärsorganisationer med mera.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

21-27/11 Valnämnden

Den 21-27/11 kommer vi att be för Valnämnden. Inom kommunen är valnämnden ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och till EU-parlamentet. Nämnden genomför även folkomröstningar som beslutats av riksdagen, landstinget eller kommunen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

14-20/11 Utförarstyrelsen

Den 14-20/11 kommer vi att be för Utförarstyrelsen. Utförarstyrelsen är namnet till trots en nämnd. Verksamhet och service som är möjlig och lämplig att konkurrensutsätta, samlas inom utförarstyrelsens organisation, ”Leanlink”. Leanlink erbjuder olika tjänster inom stöd, omsorg, IT, kommunikation, kost, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment