Monthly Archives: December 2016

19/12-22/1 Stadshus AB

Den 19/12-22/1 kommer vi att be för Stadshus AB. Stadshus AB ska samordna bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i företagen. Stadshus AB är aktivt inom områden som ger Linköpings invånare olika former av service till … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

12-18/12 Överförmyndarnämnden

Den 12-18/12 kommer vi att be för överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment