Monthly Archives: November 2017

27/11-3/12 Äldrenämnden

Den här veckan ber vi för äldrenämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

13-19/11 Valnämnden

Denna vecka ber vi för valnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

6-12/11 Utförarstyrelsen

Hej! Ursäkta att svaret har dröjt lite. Jag tänker lite extra på personer som har mer än ett specifikt stödbehov, till exempel både ett psykiskt funktionshinder och samtidigt begynnande åldersproblematik, eller kombination av missbruk och neuropsykiatriskt funktionshinder.  Och kanske åldrande. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment