Monthly Archives: January 2020

Böneschema 2020

Det tog min husförsamling ett år att be för alla nämnder, men nu är vi igenom, så vi kör igen. 1. Arbetsmarknadsnämnden 2. Barn- och ungdomsnämnden 3. Bildningsnämnden 4. Bygg- och miljönämnden 5. Krisledningsnämnden 6. Kultur- och fritidsnämnden 7. Samhällsbyggnadsnämnden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment