Böneschema 2020

Det tog min husförsamling ett år att be för alla nämnder, men nu är vi igenom, så vi kör igen.

1. Arbetsmarknadsnämnden
2. Barn- och ungdomsnämnden
3. Bildningsnämnden
4. Bygg- och miljönämnden
5. Krisledningsnämnden
6. Kultur- och fritidsnämnden
7. Samhällsbyggnadsnämnden
8. Social- och omsorgsnämnden
9. Valnämnden
10. Äldrenämnden
11. Överförmyndarnämnden

About bonforlinkoping

Vi i Bön för Linköping har gjort ett schema där man varje vecka ber för tre kommunfullmäktigeledamöter, och vi kontaktar ledamöterna för att fråga om det är något speciellt de vill att vi ber för. Böneschemat och ledamöternas önskemål om förbön publiceras här. Det finns ingen kommentarsfunktion till den här hemsidan, då tanken är att sidan ska handla om bön, och inte om att diskutera politiska frågor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.