Monthly Archives: February 2020

Arbetsmarknadsnämnden

Vi har i onsdags bett för Arbetsmarknadsnämnden. Nämndens ansvarsområde är att skapa förutsättningar för att få människor i arbete.

Posted in Uncategorized | Leave a comment