Monthly Archives: March 2020

Krisledningsnämnden

Vi har i går bett för Krisledningsnämnden; de som har ansvaret för att ta hand om krisen som skett i och med Coronapandemin.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bildningsnämnden

Vi har i går bett för Bildningsnämnden. Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, särskilda utbildningformer, uppdragsutbildningar, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år samt att administrera kommunens feriearbeten för ungdomar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barn- och ungdomsnämnden

Vi har i onsdags bett för Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet. Nämndens ansvar gäller både kommunal och fristående verksamhet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment