Monthly Archives: October 2020

Arbetsmarknadsnämnden

Vi har i förra veckan bett för arbetsmarknadsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt böneschema

Vi i husförsamlingen börjar om nu, då vi tagit en så lång paus på grund av coronapandemin. 1. Arbetsmarknadsnämnden2. Barn- och ungdomsnämnden3. Bildningsnämnden4. Bygg- och miljönämnden5. Krisledningsnämnden6. Kultur- och fritidsnämnden7. Samhällsbyggnadsnämnden8. Social- och omsorgsnämnden9. Valnämnden10. Äldrenämnden11. Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized | Leave a comment