Kommande schema

Så här är schemat planerat att se ut framöver:

28/4 Arbetsmarknadsnämnden
5/5 Barn- och ungdomsnämnden
12/5 Bildningsnämnden
19/5 Bygg- och miljönämnden
26/5 Krisledningsnämnden
2/6 Kultur- och fritidsnämnden
9/6 Samhällsbyggnadsnämnden
Efter sommaren Social- och omsorgsnämnden
Efter sommaren Valnämnden
Efter sommaren Äldrenämnden
Efter sommaren Överförmyndarnämnden

About bonforlinkoping

Vi i Bön för Linköping har gjort ett schema där man varje vecka ber för tre kommunfullmäktigeledamöter, och vi kontaktar ledamöterna för att fråga om det är något speciellt de vill att vi ber för. Böneschemat och ledamöternas önskemål om förbön publiceras här. Det finns ingen kommentarsfunktion till den här hemsidan, då tanken är att sidan ska handla om bön, och inte om att diskutera politiska frågor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.