Author Archives: bonforlinkoping

About bonforlinkoping

Vi i Bön för Linköping har gjort ett schema där man varje vecka ber för tre kommunfullmäktigeledamöter, och vi kontaktar ledamöterna för att fråga om det är något speciellt de vill att vi ber för. Böneschemat och ledamöternas önskemål om förbön publiceras här. Det finns ingen kommentarsfunktion till den här hemsidan, då tanken är att sidan ska handla om bön, och inte om att diskutera politiska frågor.

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bildningsnämnden

Vi har i kväll bett för Bildningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barn- och ungdomsnämnden

Vi har i går kväll bett för Barn- och ungdomsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Överförmyndarnämnden

Vi har i kväll bett för överförmyndarnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kommunstyrelsen

Vi har i kväll bett för kommunstyrelsen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Överförmyndarnämnden

Vi har i kväll bett för överförmyndarnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Äldrenämnden

Vi har i kväll bett för äldrenämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment