Category Archives: Uncategorized

Arbetsmarknadsnämnden

Vi har i förra veckan bett för arbetsmarknadsnämnden.

Posted in Uncategorized

Nytt böneschema

Vi i husförsamlingen börjar om nu, då vi tagit en så lång paus på grund av coronapandemin. 1. Arbetsmarknadsnämnden2. Barn- och ungdomsnämnden3. Bildningsnämnden4. Bygg- och miljönämnden5. Krisledningsnämnden6. Kultur- och fritidsnämnden7. Samhällsbyggnadsnämnden8. Social- och omsorgsnämnden9. Valnämnden10. Äldrenämnden11. Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized

Krisledningsnämnden

Vi har i går bett för Krisledningsnämnden; de som har ansvaret för att ta hand om krisen som skett i och med Coronapandemin.

Posted in Uncategorized

Bildningsnämnden

Vi har i går bett för Bildningsnämnden. Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, särskilda utbildningformer, uppdragsutbildningar, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år samt att administrera kommunens feriearbeten för ungdomar.

Posted in Uncategorized

Barn- och ungdomsnämnden

Vi har i onsdags bett för Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet. Nämndens ansvar gäller både kommunal och fristående verksamhet.

Posted in Uncategorized

Arbetsmarknadsnämnden

Vi har i onsdags bett för Arbetsmarknadsnämnden. Nämndens ansvarsområde är att skapa förutsättningar för att få människor i arbete.

Posted in Uncategorized

Böneschema 2020

Det tog min husförsamling ett år att be för alla nämnder, men nu är vi igenom, så vi kör igen. 1. Arbetsmarknadsnämnden 2. Barn- och ungdomsnämnden 3. Bildningsnämnden 4. Bygg- och miljönämnden 5. Krisledningsnämnden 6. Kultur- och fritidsnämnden 7. Samhällsbyggnadsnämnden … Continue reading

Posted in Uncategorized

Social- och omsorgsnämnden

Hej Daniel, Tack för ditt mail och er omtanke. Jag har inget särkilt men det vore ju fint om man ägnade alla människor som vi i nämnden har möjlighet att hjälpa, en tanke. Med vänlig hälsning Annika Krutzén

Posted in Uncategorized

Kultur- och fritidsnämnden

Hej Daniel, Det finns inte någon speciell fråga som jag vill nämna, utan vi hoppas att vi kan fortsätta och göra Linköping till en bättre stad vad gäller Kultur, idrott och fritid. Att våra kommuninvånare får tillgång till anläggningar för … Continue reading

Posted in Uncategorized

Böneschema för våren 2019

Jag inser att alla som vill be för det här, inte behöver följa just det schema som min bönegrupp följer, så jag skriver inte ut några datum. Jag kommer att uppdatera när någon nämnd anger ett böneämne.   Träff 1: … Continue reading

Posted in Uncategorized