Category Archives: Uncategorized

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bildningsnämnden

Vi har i kväll bett för Bildningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barn- och ungdomsnämnden

Vi har i går kväll bett för Barn- och ungdomsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Överförmyndarnämnden

Vi har i kväll bett för överförmyndarnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kommunstyrelsen

Vi har i kväll bett för kommunstyrelsen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt planerat böneschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Överförmyndarnämnden

Vi har i kväll bett för överförmyndarnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Äldrenämnden

Vi har i kväll bett för äldrenämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment