Samhällsbyggnadsnämnden

Vi har i kväll bett för Samhällsbyggnadsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kultur- och fritidsnämnden

Vi har i kväll bett för Kultur- och fritidsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Krisledningsnämnden

Vi har i kväll bett för Krisledningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bygg- och miljönämnden

Vi har i kväll bett för Bygg- och miljönämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bildningsnämnden

Vi har i kväll bett för Bildningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barn- och Ungdomsnämnden

Vi har i kväll bett för Barn- och ungdomsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kommande schema

Så här är schemat planerat att se ut framöver:

28/4 Arbetsmarknadsnämnden
5/5 Barn- och ungdomsnämnden
12/5 Bildningsnämnden
19/5 Bygg- och miljönämnden
26/5 Krisledningsnämnden
2/6 Kultur- och fritidsnämnden
9/6 Samhällsbyggnadsnämnden
Efter sommaren Social- och omsorgsnämnden
Efter sommaren Valnämnden
Efter sommaren Äldrenämnden
Efter sommaren Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tekniska Verken

Vi har i kväll bett för Tekniska Verken.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tekniska verken

Hej Daniel

Jag skulle uppskatta en förbön för alla som jobbar på Tekniska verken nu under pandemin för att se till att alla i Linköping får värme, el och vatten och att inte fler ska drabbas av covid 19.

En förbön för att vi på bolaget genom kloka beslut ska bidra till att vi klarar klimat och miljökrisen.

MVH

Gösta Gustavsson (c)Ordförande Tekniska verken i Linköping

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Överförmyndarnämnden och Stadshus AB

Förra veckan bad vi för överförmyndarnämnden och den här veckan bad vi för Stadshus AB.

Posted in Uncategorized | Leave a comment