Kultur- och fritidsnämnden

Den 25/9-1/10 kommer vi att be för Kultur- och fritidsnämnden.

Det här meddelandet har vi fått:

Då det är Regnbågsveckan ser jag gärna böner för de i vår förvaltning som arbetar aktivt med att skapa utrymmen för hbtq-personer. Ett exempel på det är den nya Regnbågshyllan på stadsbiblioteket. Det finns även många som arbetar med att planera för kommande idrottshallar och motionsspår där det ska skapas trygga utrymmen för hbtq-personer.

Varma hälsningar
Cecilia Gyllenberg Bergfasth
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden i Linköping

Advertisements
Posted in Uncategorized

Uppdaterat schema

-Skärmavbild 2017-09-19 kl. 02.13.54

Image | Posted on by

Bygg- och miljönämnden

Den 11-17/9 kommer vi att be för Bygg- och miljönämnden. Om min bönegrupp inte samlas den veckan, får det bli senare, men vi ses förmodligen i veckan.

Posted in Uncategorized

Bildningsnämnden

Hej,

Nämndens viktigaste mål är att
1 alla elever ska nå gymnasieexamen,
2 att fler får goda resultat som utbildar sig inom komvux, inkl svenska för invandrare,
3 att fler som går på försörjningsstöd blir delaktiga i samhället och kan försörja sig själva.

Tack för att ni tänker på vår verksamhet!

Med vänliga hälsningar,

Karin Granbom Ellison
Ordförande för bildningsnämnden i Linköping

Posted in Uncategorized

Böneschema

Eftersom min husförsamling inte ses så ofta, räknar jag med att beta av förbönslistan långsamt.

 

Skärmavbild 2017-09-08 kl. 01.05.39

Posted in Uncategorized

19/12-22/1 Stadshus AB

Den 19/12-22/1 kommer vi att be för Stadshus AB.

Stadshus AB ska samordna bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i företagen. Stadshus AB är aktivt inom områden som ger Linköpings invånare olika former av service till exempel bostadsförsörjning, förvaltning av skolfastigheter, vatten- och värmeförsörjning, parkering och kulturutbud.

Bolagens mål är bland annat att göra Linköping attraktivt att bo, leva och verka i och skapa tillväxt med miljöprofil. Målet med Stadshus AB är att styra de kommunala företagen så att de drivs effektivt samt att de främjar kommunens tillväxt.

Posted in Uncategorized

12-18/12 Överförmyndarnämnden

Den 12-18/12 kommer vi att be för överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Posted in Uncategorized