Böneschema för våren 2019

Jag inser att alla som vill be för det här, inte behöver följa just det schema som min bönegrupp följer, så jag skriver inte ut några datum. Jag kommer att uppdatera när någon nämnd anger ett böneämne.

 

Träff 1: Arbetsmarknadsnämnden
Träff 2: Barn- och ungdomsnämnden
Träff 3: Bildningsnämnden
Träff 4: Bygg- och miljönämnden
Träff 5: Krisledningsnämnden
Träff 6: Kultur- och fritidsnämnden
Träff 7: Samhällsbyggnadsnämnden
Träff 8: Social- och omsorgsnämnden
Träff 9: Valnämnden
Träff 10: Äldrenämnden
Träff 11: Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized

27/11-3/12 Äldrenämnden

Den här veckan ber vi för äldrenämnden.

Posted in Uncategorized

13-19/11 Valnämnden

Denna vecka ber vi för valnämnden.

Posted in Uncategorized

6-12/11 Utförarstyrelsen

Hej!
Ursäkta att svaret har dröjt lite.
Jag tänker lite extra på personer som har mer än ett specifikt stödbehov, till exempel både ett psykiskt funktionshinder och samtidigt begynnande åldersproblematik, eller kombination av missbruk och neuropsykiatriskt funktionshinder.  Och kanske åldrande. Det är personer som kan hamna mellan stolarna.
Jag tänker också på personalen som jobbar hårt och förtjänar all positiv uppmärksamhet för det goda arbete de gör för våra mest utsatt invånare.
Vänlig hälsning
Birgitta Rydhagen

Posted in Uncategorized

Socialnämnden

Den 23/10-5/11 ber vi för Socialnämnden. Schemat ändras således igen, men nu kommer det inte att bli några ändringar på ett tag.

 

– Be för alla de ensamkommande barnen och ungdomarna som kommit till Sverige , att de kan känna sig trygga och få ett bra liv i Sverige.
– be för de föräldrar som inte klara av sitt föräldraskap , förmå dem att ta emot den stöd och hjälp som erbjuds. Så att barnen kan växa upp i ett tryggt hem.
Mvh Elisabeth Gustafsson

 

Skärmavbild 2017-10-14 kl. 22.38.01

Posted in Uncategorized

Samhällsbyggnadsnämnden

Böneschemat uppdateras igen. Den kommande veckan (9-15/10) ber vi för Samhällsbyggnadsnämnden.

 

 

 

Skärmavbild 2017-10-05 kl. 17.08.00

Posted in Uncategorized

Omsorgsnämnden

Den här veckan ber vi för Omsorgsnämnden.

 

Skärmavbild 2017-10-03 kl. 21.05.32

Posted in Uncategorized