Samhällsbyggnadsnämnden

Vi har i kväll bett för Samhällsbyggnadsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi har fått in följande från Muharrem Demirok:

Hej Daniel.
Tack för er omtanke, vi i nämnden tar gärna mot er förbön.


Det jag hoppas på för 2021 är att vi i nämnden orkar vara så kreativa och klarsynta att vi orkar lägga små meningsskiljaktigheter åt sidan. Vi behöver samarbeta mer för att hantera effekterna av pandemin. Helheten måste tillåtas vara viktigare än att vi fastnar i diskussioner om småsaker.


Det kanske inte är det enklaste att bygga en förbön på, men jag hoppas ni har fått med er ett inspel iaf. 


Ha det bra 🙂 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kultur- och fritidsnämnden

Vi har i kväll bett för Kultur- och fritidsnämnden.

Planen för resten av terminen är:

20/1 Samhällsbyggnadsnämnden

27/1 Social- och omsorgsnämnden

3/2 Valnämnden

10/2 Äldrenämnden

17/2 Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Krisledningsnämnden

Vi har i kväll bett för Krisledningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bygg- och miljönämnden

Vi har i kväll bett för Bygg- och miljönämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bildningsnämnden

Vi har i kväll bett för bildningsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barn- och ungdomsnämnden

Vi har i onsdags bett för barn- och ungdomsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbetsmarknadsnämnden

Vi har i förra veckan bett för arbetsmarknadsnämnden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytt böneschema

Vi i husförsamlingen börjar om nu, då vi tagit en så lång paus på grund av coronapandemin.

1. Arbetsmarknadsnämnden
2. Barn- och ungdomsnämnden
3. Bildningsnämnden
4. Bygg- och miljönämnden
5. Krisledningsnämnden
6. Kultur- och fritidsnämnden
7. Samhällsbyggnadsnämnden
8. Social- och omsorgsnämnden
9. Valnämnden
10. Äldrenämnden
11. Överförmyndarnämnden

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Krisledningsnämnden

Vi har i går bett för Krisledningsnämnden; de som har ansvaret för att ta hand om krisen som skett i och med Coronapandemin.

Posted in Uncategorized | Leave a comment